Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Sebastian Kwiatkowski
"Korektor" metaboliczny, czyli krtka rozprawka o niezbadanych ostpach metabolizmu"

Metabolizm od wielu lat jest obiektem intensywnych bada biologw molekularnych, genetykw oraz biochemikw. Mimo stosunkowo dobrego poznania wielu szlakw i cyklw metabolicznych, kryj one jeszcze sporo tajemnic.

Dotychczas uwaano enzymy metabolizmu za wysoce specyficzne wzgldem swoich substratw. Niestety, niedawne prace badawcze dowodz, e reaguj one rwnie z innymi zwizkami, tworzc potencjalnie grone produkty. Za konwersj "zych" metabolitw (ang. abnormal metabolities) odpowiadaj odpowiednie enzymy naprawcze, ktrym w 2012 roku zesp pod kierownictwem profesora Emila van Shaftingen'a nada nazw enzymw korekty metabolicznej (ang. metabolite proofreading enzymes). Ich zadaniem jest zapobieganie akumulacji niewaciwych metabolitw poprzez przeksztacanie ich w metabolity, ktre s wykorzystane w procesach metabolicznych. Wartym podkrelenia jest fakt, i mimo domniemanej powszechnoci, niewiele takich enzymw zostao poznanych i dokadnie opisanych.

W mojej prezentacji chciabym przybliy temat mechanizmu korekty metabolicznej oraz przedstawi przykady dwch enzymw, ktre maj istotne znaczenie w procesach metabolicznych. Pierwszym, z nich jest dehydrataza NAD(P)HX (EC 4.2.1.93), ktra przeksztaca uwodniony dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy w prawidow form NADPH+H+. Drugim przykadem jest dehydrogenaza L-2-hydroksyglutaranu (EC 1.1.99.2), ktrej zadaniem jest przeksztacanie L-2-OH-glutaranu w a-Ketoglutaran.
Oprcz tego postaram si przybliy skutki mutacji w genach, ktre koduj te enzymy oraz zakreli perspektywy przyszych bada dotyczcych enzymw korekty metabolicznej.

25.04.2013

Powrt


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski