Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Sylwestrowe Warsztaty Naukowe
27.12.11 - 1.01.12

Warsztaty Sylwestrowe organizowane przez Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki Wydziau Biologii UW stay si ju tradycj studentw z ruchu naukowego na naszym i zaprzyjanionych uniwersytetach. Jest to wyjazd konferencyjny, na ktrym kady moe przedstawi wasne osignicia, bd te ciekawostki i nowinki ze wiata nauki.
Kada kolejna edycja Sylwestrowych Warsztatw Naukowych (SWN) ma z zaoenia charakter interdyscyplinarny. W czci seminaryjnej przedstawiane s zagadnienia oraz osignicia wiata nauki zwizane z tematem tegorocznych Warsztatw, ale take wyniki i projekty rnych k naukowych z dziedzin takich jak biologia, fizyka, ekologia, psychologia czy neurobiologia. W czci warsztatowej uczestnicy bd mogli midzy innymi wzi udzia w warsztatach szermierki klasycznej mieczem, a take zapozna si z podstawami prawnymi przy zawieraniu umw, czy te przyswoi sobie najwaniejsze zwroty w Polskim Jzyku Migowym.

W tym roku SWN odbyy si w Poczynie-Zdrj (woj. zachodniopomorskie) w terminie 27.12.2011 - 01.01.2012.
Pierwszego dnia, a raczej pierwszej nocy, wyruszylimy autokarem z Warszawy Zachodniej do Poczyna-Zdrj. Po dotarciu do orodka - Schroniska Modzieowego - kady marzy o chwili snu w ku pod ciep koderk. Dlatego te plan zaj tego dnia by niezbyt napity. Aby troch rozrusza towarzystwo w godzinach popoudniowych Piotr Przanowski zorganizowa warsztaty szermierki klasycznej mieczem. Dziki temu o godzinie 18:00 moglimy oficjalnie otworzy tegoroczne Sylwestrowe Warsztaty Naukowe. Pnym wieczorem Bogusawa Jucheka poprowadzia warsztaty integracyjne, dziki ktrym uczestnicy mogli si lepiej pozna, ale te otrzymali ogromn dawk dobrego humoru.
29.12. o godzinie 10:00 wyruszylimy na wycieczk z przewodnikiem, ktry opowiada nam ciekawe i skomplikowane dzieje tego uroczego miasteczka. Dowiedzielimy si m.in. e budynek, w ktrym mieszkalimy, w latach drugiej wojny wiatowej pod nazw "Luisenbad" peni rol orodka "Lebensbornu", tzn. izby porodowej i domu maego dziecka. Gwnym zadaniem tej organizacji bya opieka nad Matk-Niemk, germanizacja dzieci innej ni niemiecka narodowo oraz sprzyjanie kontaktom czystych rasowo nordykw obu pci w celach prokreacyjnych (pastwowy dom publiczny).
Po obiedzie otworzylimy drug sesj seminaryjn, a wieczorem ogldalimy rnorodne filmy, ktre u wielu osb wywoyway mieszane uczucia. Tradycyjnie w ruch poszy rwnie gry planszowe, ktre kadego wieczoru okazyway si wymienit alternatyw dla snu ;)
Nastpnego dnia rozpoczlimy cykl zaj od warsztatw, ktre poprowadzia Agnieszka Ckaa. Opowiadaa nam o rnych kruczkach prawnych oraz o tym, jak si nie da zrobi w butelk przy podpisywaniu umw. Pniej Piotr Przanowski zorganizowa drug cz warsztatw szermierczych. Po obiedzie odbya si trzecia sesja seminaryjna, a po kolacji kolejny maraton filmowy.
31.12. odbyy si dwie poczone sesje seminaryjne, tak, aby kady mg si przygotowa do Balu Sylwestrowego. Okaza si on by nie tylko doskona uczt dla ciaa (ach, te smaki i smaczki!), ale rwnie okazj do potaczenia i rozmowy. Punktem kulminacyjnym byo odpalenie fajerwerek o pnocy oraz symboliczny szampan z yczeniami udanego roku 2012.
Kolejny dzie upyn nam na leniwym powrocie do Warszawy, ktry na szczcie odby si bez adnych dodatkowych niespodzianek.

W Sylwestrowych Warsztatach Naukowych udzia brali czonkowie nastpujcych k naukowych z Wydziau Biologii:

 • Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki
 • Studenckie Koo Naukowe Geobotaniki
 • Koo Naukowe Biologii Molekularnej
 • Koo Naukowe Mikrobiologii
 • Koo Naukowe Neurobiologii
 • Koo Fotografii Przyrodniczej
 • Koo Naukowe Biologii Ewolucyjnej
Do gwnych celw SWN nale:
 • Przedstawienie aktywnoci k naukowych wydziaw przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prezentacja i dyskusja o planowanych projektach naukowych na 2012 rok
 • Wdroenie studentw modszych lat do prac k naukowych
 • wiczenia studentw modszych lat w referowaniu wynikw bada wasnych i literaturowych w formie seminarium
 • Zaprezentowanie serii wykadw nt. wspczesnych zagadnie i problemw nauk przyrodniczych z wyszczeglnieniem aspektw ekonomicznych
 • Przedstawienie aktywnoci i kierunkw dziaa k naukowych wydziaw przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Doskonalenie umiejtnoci efektywnego przekazu informacji, w tym prezentacji wiedzy naukowej, oraz umiejtnoci wystpie publicznych i prowadzenia merytorycznej dyskusji na tematy naukowe
 • Konkurs na najlepsze wystpienia ustne.
Wszystkie z zamierzonych celw zostay osignite. Projekty omwione na Warsztatach pozyskay due grono wykonawcw i s obecnie w trakcie realizacji, np. wsplny projekt Koa Naukowego Genetyki i Epigenetyki oraz Koa Naukowego Biologii Ewolucyjnej dotyczcy zrnicowania genetycznego populacji Pseudopidalea viridis na terenie aglomeracji warszawskiej.
Za najlepsze seminaria zostay uznane: Pseudonauka a biznes (Marcin Ziemniak), Psychodrama, czyli o terapeutycznym dziaaniu teatru (Anna Bus), Chronobiologia psychozy. Co czy narkolepsj i schizofreni? (Dorota Badowska) oraz Polski Jzyk Migowy. O pierwszych krokach w kulturze Guchych. (Ra Wgliska).

Warsztaty pozwoliy na integracj i wymian myli pomidzy koami naukowymi dziaajcymi na wydziaach UW. Studenci lat modszych otrzymali okazj do zapoznania si z obszarem zainteresowa i projektami badawczymi realizowanymi przez koa naukowe. Sesje referatowe byy prowadzone na wzr konferencji naukowej, za dyskusja przeplataa si niejednokrotnie z sesj krytyczn dotyczc danego wystpienia, co dao uczestnikom moliwo zapoznania si ze specyfik wystpie publicznych o charakterze naukowym. Planowane na rok 2012 projekty zyskay nowych uczestnikw.
Sylwestrowe Warsztaty Naukowe przez swj interdyscyplinarny charakter umoliwiy spotkanie przedstawicieli najbardziej aktywnych studentw nauk przyrodniczych i dyskusje na pograniczu biologii, chemii i fizyki (np. nagrodzone seminarium pt. Pseudonauka a biznes (Marcin Ziemniak) czy te Otwarty dostp w nauce: przyszo, alternatywa czy lepa uliczka (Jakub Pitkowski)). Materiay konferencyjne posuyy ju do promocji Wydziau Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w rodowisku naukowym. Zaproszeni na Warsztaty gocie z Polski i zagranicy mogli zapozna si z akademickim podejciem do problemw, ktre znaj od strony teoretycznej i praktycznej.

Ra Wgliska

Powrt

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski