Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Pawe Matryba
"Kto dzisiaj wie, czym jest gen?"

Termin gen powsta jako termin teoretyczny. Takie teoretyczne terminy maj zastosowanie w rozmaitych obszarach bada, a ich znaczenie zmienia si w czasie i w zalenoci od kontekstu. Nie jest zatem niespodziank, e definicja genu zmieniaa si od czasw Mendla i Morgana do czasw wspczesnych. Po odkryciu roli DNA w procesie transformacji i poznaniu struktury DNA, definicja genu zostaa immanentnie zwizana DNA i transkryptami. Wspczesne definicje genu opieraj si na uznaniu genu jako realnej, autonomicznej, fizycznej jednostki genomicznej i formowane s w oparciu o sekwencje nukleotydw DNA, wykorzystywanych w syntezie polipeptydw, lub RNA. Gen miaby posiada zatem swj wymiar przestrzenny, swj pocztek i koniec, swoj struktur molekularn.

12.12.2012

Powrt


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski