Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Bardzo wan czci ycia Koa jest prowadzenie samodzielnych projektw badawczych. Prowadzimy je dziki wielkiej przychylnoci Zakadu Biologii Systemw oraz Zakadu Cytologii. Udostpniaj nam swj sprzt i odczynniki, a pracownicy su nam rad i pomoc przy przeprowadzaniu dowiadcze.

Projekty badawcze Koa su kilku celom. Dziki nim mamy swj wkad w rozwj wiedzy i ogromne moliwoci rozwoju. Modsi studenci zdobywaj dowiadczenie w laboratorium (czsto tu robi pierwsze kroki w biologii molekularnej), ucz si nowych technik i pracy w zespole. Starsi natomiast, oprcz poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejtnoci, ucz si organizacji pracy i samodzielnego planowania dowiadcze.

Swoj dziaalnoci w ramach projektw badawczych chcemy pokaza, e biotechnologia i biologia to nie tylko nudne wykady i wiczenia, ograniczajce si do zmieszania roztworu A z prbk B, ale przede wszystkim samodzielna praca w laboratorium. To wanie "praca w labie" ksztatuje dobrego naukowca. Pamitajc o tym, nasze Koo, oprcz cotygodniowych seminariw oraz udziau w licznych imprezach o charakterze bardziej lub mniej naukowym, daje swoim czonkom okazj do pracy nad interesujcymi projektami w miym i sympatycznym gronie w nowoczesnym laboratorium. Wsppraca przy projektach pozwala studentom wszystkich lat i kierunkw (a szczeglnie tym modszym) uczy si nowych technik biologii molekularnej oraz rozwija praktyczne umiejtnoci pracy w laboratorium, jake niezbdnych biologowi molekularnemu, a przydatnym take biologom, ktrzy nie nazywaj siebie molekularnymi:). Nasze projekty pozwalaj take na poznanie wielu przydatnych rzeczy, m. in. co trzeba umie na egzamin z Biochemii ;) czy jak zdoby praktyki za granic. Dlatego gorco Was zachcamy do kontaktu z nami i do wsplnego "siedzenia w labie" przy naszych projektach, ktrych opis znajdziecie poniej.
KNGiE prowadzi obecnie cztery projekty badawcze.

Zakoczone projekty KNGiE
  • Produkcja termostabilnej polimerazy Pfu
  • Opracowanie metody powtrnego wykorzystania mikromacierzy oligo-DNA
  • Badanie przenikalnoci bromku etydyny przez rne rodzaje rkawiczek laboratoryjnych
  • Otrzymywanie ligazy z faga T4 - projekt o charakterze szkoleniowym
Czonkowie naszego Koa bior rwnie aktywny udzia w midzynarodowym konkursie iGEM. We wsppracy z Koem Naukowym Biologii Molekularnej UW oraz Koem Naukowym Mikrobiologii UW przygotowalimy projekt Stworzenie ukadu szczepw bakteryjnych do selekcji i nadekspresji fragmentw przeciwcia (iGEM 2008). Projekt zawkalifikowa si do grona brzowych medalistw podczas finaw konkursu, odbywajcych si w listopadzie 2008 r. w MIT, USA. Koo brao take udzia w przygotowaniach do konkursu iGEM 2009 (medal srebrny), iGEM 2010 (medal zoty) i iGEM 2011 (medal srebrny) oraz wsptworzy projekt na iGEM 2012.


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski