Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

KNGiE jest organizacj, ktra stawia sobie za cel:

  1. Poszerzanie wiedzy i umiejtnoci studentw
  2. Rozwijanie ycia naukowego wrd studentw
  3. Rozwijanie wsppracy naukowej z innymi orodkami naukowymi
  4. Promowanie Wydziau Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Popularyzacja wiedzy biologicznej
  6. Przygotowywanie przyszej kadry pracownikw naukowych

Cele Koa s realizowane poprzez liczne formy dziaalnoci. Cotygodniowe seminaria i wasne projekty badawcze mona okreli jako podstawowe funkcje yciowe Koa. S te bardziej spontaniczne formy dziaalnoci, takie jak udzia w konferencjach, uroczystociach uniwersyteckich i regularnych imprezach naukowych takich jak Piknik Naukowy Radia Bis.
Dziaalno KNGiE

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski