Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Oprcz dziaalnoci caego Koa, jego poszczeglni czonkowie maj rwnie swoje sukcesy, czsto wspomagane i popierane przez KNGiE. O wielu konferencjach, warsztatach lub staach naukowych mona si dowiedzie na seminariach, ktre organizujemy co tydzie. Czsto dyskutujemy o moliwociach, ktre modzi naukowcy mog wykorzysta. Starsi lub bardziej dowiadczeni czonkowie Koa pomagaj modszym w zorganizowaniu wyjazdw zagranicznych, wybraniu odpowiedniego zakadu lub napisaniu CV.

Czonkowie naszego Koa bior udzia w staach i praktykach zagranicznych, wymianach studenckich w ramach programu ERASMUS oraz podejmuj dziaalno naukow w krajowych i zagranicznych placwkach naukowych.
Dziaalno czonkw Koa: Powrt

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski