Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

W semestrze zimowym 2013/14 spotkania Koa odbywaj si we wtorki o godzinie 1800 w sali seminaryjnej (sala nr 10) Zakadu Biologii Systemw przy ul. Pawiskiego 5a (budynek F).


Jedn z gwnych form dziaalnoci Koa jest organizowanie seminariw. Raz w tygodniu studenci spotykaj si w sali udostpnionej przez Zakad Biologii Systemw UW, eby posucha referatu i wzi udzia w dyskusji. Seminaria przygotowuj na og czonkowie, ale czasem take zaproszeni gocie: s to studenci z innych wydziaw i uczelni, profesorowie, bdz inne osoby zaprzyjaznione z Koem.

Tematy s bardzo rne, najczciej dotycz biologii molekularnej i genetyki, ale zdarzaj si te tematy dotyczce innych dziedzin biologii czy te innych nauk przyrodniczych. Po seminarium jest czas na dyskusj. Czsto jednak bywa (szczeglnie przy tematach kontrowersyjnych lub bliskich zainteresowaniom czonkw KNGiE), e dyskusja wybucha ju w trakcie wykadu.

Korzyci pync z organizowania tych spotka jest nie tylko poszerzanie wiedzy studentw, ale te nauka prezentacji wiadomoci, wyraania myli i pogldw oraz nabywanie umiejtnoci przeszukiwania rde biologicznych (odnajdowanie czasopism, artykuw oraz baz danych internetowych).

Nasze seminaria to take dobry czas, eby porozmawia na inne tematy, dotyczce studiw i studentw. Koo skupia ludzi w rnym wieku i o rnych dowiadczeniach. Jest to te okazja, eby ustali kierunki rozwoju Koa, podzieli si informacjami i podj wane decyzje. Te cotygodniowe spotkania utrzymuj ycie Koa, pozwalaj jego czonkom si integrowa, poznawa i rozwija.Kalendarium seminariw w roku akademickim 2013/14

Kalendarium seminariw w roku akademickim 2012/13

Kalendarium seminariw w roku akademickim 2011/12

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski