Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Witamy na stronie naszego Koa!

Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki jest organizacj studenck, ktra skupia modych ludzi interesujcych si szeroko pojt biologi molekularn - w szczeglnoci epigenetyk. Co tydzie odbywaj si nasze seminaria, na ktrych studenci lub zaproszeni gocie prezentuj najnowsze wiadomoci ze wiata nauki lub zagadnienia, ktre s ich pasj.26.05.2014 r.
Witajcie!

Zapraszam serdecznie na najbliższe spotkanie Koa, na ktrym Anna Miścicka wygosi seminarium pt. "Po ilu genach się uśmiechniesz?".

Abstrakt seminarium:

"Choroby genetyczne są często bardzo poważne i śmiertelne. Ale czy wiecie, że w naszych genach mogą być zapisane naprawdę niezwyke przypadości, chociażby takie jak kichanie w reakcji na świato soneczne czy podskakiwanie ze strachu? Pomimo ich uciążliwości, nie sposb się uśmiechnąć sysząc o nich. Część z ma nawet swoje wpisy w bazie OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), gromadzącej informacje o chorobach genetycznych.

W mojej prezentacji przytoczę kilka z nich. Na szczęście większość takich chorb nie jest śmiertelna, tylko momentami męcząca. Mogę więc bez oporw moralnych spytać, po ilu genach się uśmiechniecie?"

Na spotkaniu będziemy także rozmawiać o organizacji II edycji konferencji "GMO - szanse czy zagrożenia?".

Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemw (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Do zobaczenia!
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


27.04.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie Koa. Swoje seminarium pt. Molekularna charakterystyka wieloopornych szczepw Shigella sonnei" wygosi Ewa Lewczuk(abstrakt poniżej).

Abstrakt prezentacji: "W prezentacji skupię się na badaniach wykonanych przez Sirigade Ruekit i jego grupę

opublikowanych w BMC Research Notes w tym roku. Antybiotykooporne bakterie z rodzaju Shigella są przyczyną zatruć pokarmowych co jest szczeglnym problemem w krajach rozwijających się. Izolaty Shigella pozyskano z rejonw Thimphu w Buthanie, gdzie często obserwowano zatrucia. Bakterie z tego rodzaju występoway tam z bardzo dużą częstotliwością.

Metodologia bada przedstawianych przez autorw publikacji zawieraa podejścia mikrobiologiczne do określania antybiotykowrażliwość szczepw (MIC, wysiew na szalce Petriego). Stosowano elektroforezę pulsacyjną, aby porwnać DNA totalny i plazmidowy. Analizy bioinformatyczne posużyy do wyciągnięcia wnioskw i określenia pokrewiestwa. Zsekwencjonowano geny gyrazy A. Najważniejszą metodą pozostaje typowanie replikonw oparte na technice PCR, ktre pozwala przyporządkować plazmidy do danej grupy niezgodności.

W swoim seminarium postaram się skupić na metodologi zastosowanej w tych badaniach."

Na spotkaniu będziemy także omawiać sprawy związane z organizacją II edycji konferencji GMO szanse czy zagrożenia?.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (29.04), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemw (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Do zobaczenia!
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


06.03.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie, na ktrym zostanie wygoszone seminarium pt. "siRNA - nadzieje i wady terapii" autorstwa ukasza Komorowskiego(abstrakt poniżej).


"W roku 1998 A. Fire i wsp. na amach tygodnika Nature opublikowali wyniki bada potwierdzające zdolność wyciszania ekspresji genw w komrkach eukariotycznych przez dsRNA. W następnych latach zaczęto przeprowadzać kliniczne prby wykorzystania tej metody w terapiach rżnych chorb. Obecnie naukowcy z caego świata badają możliwości zastosowania maego interferencyjnego RNA (siRNA) w walce z nowotworami oraz innymi stanami patologicznymi (np. chorobami neurodegeneracyjnymi).

Interferencja RNA polega na wprowadzaniu siRNA lub zmodyfikowanych oligonukleotydw do komrek, celem ograniczenia biosyntezy biaek, ktre mogą być bezpośrednią przyczyną patogenności i/lub zatrzymania mechanizmw apoptozy.

Gwne problemy związane z wprowadzeniem tej metody do powszechnego użytku wynikają z trudności z dostarczeniem siRNA/oligonukleotydw do docelowych komrek.

Aktualne badania nad wykorzystaniem siRNA/oligonukleotydw w terapiach genowych skupiają się na sposobie ich stabilizacji, transportu i selektywnego dziaania na odpowiednie mRNA. Mimo obiecujących wynikw, opracowane metody wymagają dopracowania w celu zastosowania klinicznego.

W mojej prezentacji postaram omwić aktualny stan wiedzy dotyczący dziaania siRNA/oligonukleotydw: metod stabilizacji i transportu cząsteczek in vivo, skutkw ubocznych terapii oraz implikacji w walce z nowotworami."

Na spotkaniu poruszymy także sprawy organizacyjne II edycji konferencji "GMO - szanse czy zagrożenia?".

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (8.04), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemw (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Pozdrawiam,
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


24.03.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na seminarium Sebastiana Kwiatkowskiego pt." Niedocenione oblicze bada metabolicznych".

Abstrakt prezentacji: "Enzymy metaboliczne, umożliwiające zachodzenie reakcji biochemicznych w organizmach żywych, do niedawna byy uważane za doskonae pod względem specyficzności w stosunku do ich substratw. Jednak badania ostatniej dekady dowiody, że enzymy te rwnolegle reagują z cząsteczkami przypominającymi ich substraty. Produktem takiej reakcji są metabolity nie wykorzystywane przez komrki w żadnych szklakach i cyklach metabolicznych. Mogą one kumulować się wewnątrz komrek znacząco upośledzając ich funkcjonowanie. Po tych doniesieniach, rozpoczęy się poszukiwania enzymw, ktre odpowiadają za usuwanie powstających nieprawidowych metabolitw.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (25.03), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemw (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Do zobaczenia!
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


09.03.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na najblisze spotkanie, na ktrym zostanie wygoszone seminarium pt. "Enzymy wielofunkcyjne - enzymy o wielu twarzach" autorstwa Anny Miścickiej (abstrakt poniej).

"Kiedyś uwaano, e enzymy penią tylko jedną określoną funkcję. Kinazy fosforylują, deadenylazy odcinają ogony poli(A), ligazy ączą kowalencyjnie dwie cząsteczki i tak dalej. Okazuje się, e świat enzymw wcale nie jest taki prosty. Enzymy cechuje nie tylko mnogość substratw i kofaktorw, ale take odmienne funkcje. To są waśnie enzymy wielofunkcyjne. Jednym z nich jest topoizomeraza, ktra nie tylko relaksuje DNA, ale rwnie fosforyluje biaka SR, odpowiedzialne za splicing."

Na spotkaniu omwimy take sprawy związane z II edycją Oglnopolskiej Konferencji "GMO - szanse czy zagroenia?", dlatego wszystkich chętnych udziaem w organizacji tego przedsięwzięcia zachęcam do pojawienia się na spotkaniu!

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (11.03), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemw (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Pozdrawiam,
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


04.03.2014 r.
Witajcie!

Niestety dzisiejsze spotkanie Koa jest odwoane z powodu szkolenia, na ktrym muszą byc obecni wszyscy czonkowie Zarządu. Jednak zapraszamy na spotkanie ju za tydzie (szczegy dotyczące spotkania i seminarium ju niedugo)!Pozdrawiam,
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


18.02.2014 r.
Witajcie!

Niestety dzisiejsze spotkanie Koa jest odwoane z przyczyn niezalenych. Jednak zapraszamy na spotkanie ju za tydzie!Pozdrawiam,
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


16.12.2013 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na seminarium Bartosza Majchrzaka i Agnieszki Sztyler pt. "Priony i choroby prionowe".

Abstrakt prezentacji: "Pomimo najszybszego w dziejach rozwoju nauk biologicznych ludzkość bez przerwy staje przed nowymi zagadkami.
Jedną z nich jest biako PrP, występujące w organizmie ludzkim w naturalnej postaci PrPc lub PrPSc, ktra to jest formą patogenną. Warto zaznaczyć, iż obie postacie mają tę samą strukturę pierwszorzędową, natomiast rżnią się strukturą drugorzędową. Co ciekawe, biako PrPSc ma zdolność samopowielania, przeksztacając formę naturalną do postaci Sc, ktra określana jest mianem Prionu. Udowodniono, że cząsteczki te powodują zakaźne i śmiertelne schorzenia neurologiczne, ktre dodatkowo mogą przenosić się międzygatunkowo.
Jak widać, waściwości tych biaek nie do koca zgadzają się z pewnymi dogmatami biologii molekularnej. W swojej prezentacji postaramy się omwić zagadnienia dotyczące prionw, ich znaczenia w organizmie, toksyczności i chorb z nimi związanych."

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (21.01), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemw (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Do zobaczenia!
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


06.01.2013 r.
Witam serdecznie w Nowym Roku!

Zapraszam na jutrzejsze spotkanie Koa, które odbędzie się 07.01, o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakadzie Biologii Systemów (za budynkiem IBB, przy ul. Pawiskiego 5a).

Będziemy rozmawiać o dziaalności Koa w nowym roku oraz o nadchodzących wydarzeniach, w które jesteśmy zaangaowani.

Pozdrawiam,
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


16.12.2013 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na nasze ostatnie w tym roku kalendarzowym, świąteczne spotkanie Koa! Swoim seminarium pt. "CRISPR, czyli o szczepionkach dla... bakterii?" otworzy je Agnieszka Czechowska (abstrakt poniej). A po części naukowej nastąpi mniej oficjalna część spotkania, czyli nasza koowa Wigilia!

Abstrakt prezentacji: "Niedawno zidentyfikowany system CRISPR/Cas, obwieszczany jako system immunologiczny Bacteria i Archea, ma za zadanie chronić komrki przed atakującymi je egzogennymi elementami genetycznymi. Umoliwia on manipulacje fragmentami fagowego lub plazmidowego DNA. Zaobserwowano, e krtkie sekwencje są zapamiętywane i uywane podczas odpowiedzi na ewentualny, kolejny atak. Odkrycie natychmiast zdobyo sawę i uznanie w świecie naukowym. Grupy badawcze dostrzegy ogromny potencja systemu jako innowacyjnego sposobu modyfikacji genomw rnych organizmw. Czy prostota i niskie koszty zastosowania tego nowego narzędzia inynierii genetycznej pozwolą na cakowite usunięcie w cie tradycyjnych metod, jak choćby motywu palca cynkowego?"

Spotkanie odbędzie się w najbliszy wtorek (17.12). W związku ze zmianą sali (jeszcze nie znamy dokadnego miejsca spotkania), spotykamy si o godzinie 18:00 pod salą seminaryjną (sala nr 10) Zakadu Biologii Systemw przy ul. Pawiskiego 5a (budynek F), skąd przemieścimy si do przyznanego nam pomieszczenia.

Do zobaczenia!
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


20.11.2013 r.
W dniu 19.11, czyli w ostatni wtorek, dwch członkw zarządu Koła, tj. Sebastian Kwiatkowski oraz Łukasz Komorowski, byli gośćmi Aleksandry Wjcik podczas audycji Klimat Popołudnia w Radiu Kampus. Opowiedzieli co nieco na temat GMO i nadchodzącej konferecji. Kto przegapił, a chciałby posłuchać, moe znaleć audycję pod linkiem poniej:

Link

Przypominam take o nadchodzącej wielkimi krokami konferencji, ktra zaczyna się ju w najbliszy piątek! W imieniu Koa serdecznie zapraszam do udziau, gdy wstp nic nie kosztuje, a bdzie mona si wiele dowiedzie. Po wszelkie informacje odnośnie Konferencji zapraszamy na stronę Konferencji lub na FanPage w serwisie Facebook.

Pozdrawiam serdecznie,
ukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiEO kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski