Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Najbliej toczy si ycie naukowe na macierzystym wydziale i uczelni, tote czonkowie KNGiE chetnie chodz na spotkania innych Studenckich K Naukowych (szczeglnie bliskie s nam Koa Neurobiologii, Mikrobiologii, czy Biologii Ewolucyjnej). Bierzemy take udzia w wykadach, odbywajacych si w Kampusie Ochota regularnie lub przy specjalnych okazjach, takich jak seminaria zaproszonych goci. Mona nas spotka na wykadach o charakterze oglnouniwersyteckim, a take spotkaniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Genetyczne.

Jednym z innych wydarze naukowych, w ktrym uczestniczymy regularnie od pocztku naszego istnienia jest Piknik Naukowy Radia Bis. Jest to festiwal naukowy odbywajacy si w maju na Rynku Starego Miasta, majcy na celu popularyzacj nauki. Nasze Koo bierze udzia w przygotowaniach i prezentacjach. Jestemy take aktywnie obecni podczas wita Radiobiologw, Przyjaci Nauki i Biologii Molekularnej.
W roku akademickim 2011/12 nasze Koo brao udzia w: Powrt

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski