Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Konferencje naukowe to wydarzenia, w ktrych Koo szczeglnie chtnie bierze udzia. Dziki nim moliwe jest poszerzanie wiedzy studentw, promocja Koa, ale rwnie aktywne uczestnictwo w yciu rodowiska naukowego czy akademickiego, co oznacza poznawanie wiata nauki inaczej ni poprzez czasopisma czy uczelni. Jest to zwykle niezwyke przeycie i atrakcja dla studentw, ktrzy czsto po raz pierwszy bior wwczas udzia w podobnym wydarzeniu naukowym. W swojej historii KNGiE wzio udzia w kilku konferencjach (otwa 2005, II Kongres K Naukowych UW 2005).

Koo prezentuje swoj dziaalno rwnie przy innych okazjach, takich jak uroczystoci zwizane ze witem Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas takiej imprezy przedstawiamy Koo studentom i innym zainteresowanym osobom, zachcamy do przychodzenia na nasze seminaria i wzicia udziau w projekcie badawczym, a take organizujemy pokazy i konkursy.
W roku akademickim 2012/11 nasze Koo brao udzia w: W roku akademickim 2011/12 nasze Koo brao udzia w: Powrt

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski