Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Analiza cytologiczna i molekularna dwch linii indukowanych komrek pluripotencjalnych iPS NNeo oraz iPS BC1W65.5


Projekt we wsppracy z koem Biologii Medycznej oraz Zakadem Cytologii Instytutu Zoologii Wydziau Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, prace s prowadzone w Zakadzie Cytologii Instytutu Zoologii Wydziau Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Osoby z KNGiE zaangaowane w projekt:

  • Aleksandra Burdziej
  • Amelia Dolata
  • Patrycja Kaucka
  • Sebastian Kwiatkowski
  • Cora Chmielowska
  • Jacek Neska
Opieka merytoryczna:
dr Iwona Grabowska, dr Karolina Archacka

Opieka metodyczna:
dr Iwona Grabowska, dr Karolina Archacka, Katarzyna Ilach

Cel projektu: Analiza dwch linii (jedna komercyjna, druga uzyskana przez dr Grabowsk) porwnanie obejmuje: genotypowanie, kariotypowanie, sprawdzanie intensywnoci podziaw oraz porwnanie rnicowania komrek.

Dokonania do koca roku akademickiego 2011/2012: Namnoenie komrek iPS NNeo oraz iPS BC1W65.5, zamroenie komrek w celu zawieszenia hodowli, izolacja fibroblastw z zarodkw myszy, zamroenie wyizolowanych mysich fibroblastw.

Umiejtnoci zdobyte:

  • Praca przy komorze z laminarnym przepywem powietrza;
  • Praca z komrkami, oraz podstawowe techniko pozwalajce na utrzymanie hodowli, jak i techniko pozwalajcych na zawieszenie hodowli;
  • Izolacji fibroblastw z zarodkw myszy


Powrt

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski