Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Natalia Paczyska
"Intron i5 w genie tubA Euglena gracilis - intron konwencjonalny, niekonwencjonalny czy poredni?"

Introny, czyli niekodujce odcinki genw, s usuwane z pre-RNA, zanim uzyska on pen funkcjonalno. Ze wzgldu na mechanizm wycinania, wyrniamy trzy typy intronw: samowycinajce si (grupy I, II i III), spliceosomalne oraz introny tRNA. W genach jdrowych euglenin wystpuj ponadto introny niekonwencjonalne, o nieznanym mechanizmie usuwania, posiadajce niekonserwowane sekwencje zczy i tworzce stabiln struktur drugorzdow. Niektrzy badacze wyrniaj dodatkowo introny porednie charakteryzuj si one obecnoci struktury drugorzdowej i konserwowan sekwencj zczy (jednego lub obydwu).

W genie tubA u Euglena gracilis (szczep Z) stwierdzono wystpowanie intronu i5, ktry zakwalifikowano jako intron poredni. Ze wzgldu na obecno powtrze nukleotydowych istniej cztery dopuszczalne pozycje jego wystpowania, lecz tylko w jednej z nich zachowane s sekwencje zczy charakterystyczne dla intronw spliceosomalnych (GC-AG). Porwnanie struktury drugorzdowej intronu i5 z modelem konsensusowym opracowanym dla intronw niekonwencjonalnych wskazuje, e intron ten moe by jednak wycinany w pozycji, gdzie sekwencje zczy nie s zgodne z regu GT/C-AG. Ustalenie sekwencji intronu i5 w genie tubA z innych szczepw E. gracilis pozwoli wskaza, ktry z dwch elementw cis: struktura drugorzdowa czy te sekwencje zczy GC-AG s konserwowane pomidzy blisko spokrewnionymi ze sob taksonami. Dziki temu moliwe bdzie wskazanie mechanizmu odpowiedzialnego za wycicie intronu i5. Badania dostarcz take nowych informacji na temat moliwoci zmiany mechanizmu wycinania intronw jdrowych u euglenin w przypadku obecnoci sygnaw charakterystycznych dla intronw dwch typw.

18.04.2013

Powrt


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski