Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Ra Wgliska
"Kosmetyki genetycznie odmadzajce - fakty i mity."

Przywracanie i pielgnowanie zdrowego wygldu skry jest celem kosmetyki od czasw, gdy ponad 2 tys. lat temu Kleopatra zaya pierwszej kpieli w kozim mleku. Do niedawna wikszo kremw i balsamw maskowaa jedynie krosty i przebarwienia lub dodawaa skrze poysku. Lepsze efekty daway bardziej inwazyjne kuracje z uyciem zastrzykw, laserw i operacji. W ostatnich czasach w rodowiskach medialnych zapanowaa moda na tzw. "kosmetyki odmadzajce"", czy te "anti-aging cosmetics". Wedug rnych rde (w tym reklam na skal masow) maj one zapewni zatrzymanie starzenia skry czowieka poprzez "usuwanie wolnych rodnikw", "inaktywacj" bd "wzmoenie ywotnoci genw".

Najpopularniejszymi celami tych "kosmeceutykw" s, jak twierdz ich twrcy, geny NRF2, SIRT1, AKT, PTEN oraz cieka NF-?B. Niestety, adne znane inhibitory tych genw nie s specyficzne, dodatkowo dziaanie i interakcje poszczeglnych cieek nie s do koca poznane i mog peni wiele funkcji w organizmie ludzkim prcz roli w procesie starzenia.

Gen NRF2 koduje czynnik transkrypcyjny regulujcy geny zaangaowane w odpowied zapaln i procesy gojenia, czsto zwizane z produkcj wolnych rodnikw.

Biako kodowane przez gen SIRT1 jest deacetylaz histonw, deacetyluje te kilka wanych czynnikw transkrypcyjnych, m.in. p53. W zalenoci od kontekstu genetycznego biako to moe mie zarwno pro- jak i anty- nowotworowe waciwoci. Jego nadekspresja prowadzi do wzmoonej proliferacji i zahamowania apoptozy.

cieka AKT, ktrej inhibitorem jest PTEN, oddziauje z wieloma innymi ciekami (m.in. mTOR i NF-?B) i prowadzi do wzmoonego przeycia komrek.

cieka NF-?B odgrywa kluczow rol w regulacji odpowiedzi immunologicznej, jej zaburzenia s powizane z nowotworami, chronicznymi zapaleniami oraz chorobami autoimmunologicznymi.

W prezentacji podsumuj dotychczasow wiedz o moliwociach interakcji kosmetykw z tymi genami i ciekami oraz moliwych ich skutkach.

7.03.2013

Powrt


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski