Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Jan Kuciski
"Midzy Noblem a nud."

W tym roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny zostaa przyznana za badania prowadzce do ustalenia molekularnych podstaw odpornoci wrodzonej - nieswoistej. U organizmw zwierzcych jest to zagadnienie dobrze poznane, jednak odpowied rolin na atak patogenw nadal pozostaje sabo zbadana.

Organizmy rolinne, podobnie jak wszystkie wysze Eukaryota, s naraone na atak patogenw. Musiay wic wyksztaci odpowiednie systemy obrony przed bakteriami i grzybami. Kluczow rol w procesie rozpoznania zagroenia i uruchomienia odpowiedzi odpornociowej rolin peni kinazy receptorowe zlokalizowane na ich powierzchni.

Podczas ostatnich wakacji miaem moliwo zrealizowania mini-projektu, ktrego celem bya charakteryzacja kinaz Arabidopsis thaliana z rodziny LRR XII oraz okrelenie ich potencjalnej roli we wrodzonej odpornoci rolin na stres biotyczny.

12.12.2011

Powrt


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski