Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Pierwsze Koo w Europie pochodzi z VIII wieku p.n.e., ma rednic 52 cm, wykonane jest z brzu i obok wykorzystania ognia jest jednym z najwikszych osigni ludzkiej cywilizacji. Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki jest znacznie modsze, wiksze i wykonane z surowca wydobywanego z najlepszych pokadw inteligencji Uniwersytetu Warszawskiego. Moe si take okaza, e ma rwnie wane i doniose znaczenie, ale to zaley tylko od nas.
HISTORIA KOA

Rok 1647 by to dziwny rok, w ktrym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastoway jakowe klski i nadzwyczajne zdarzenia.
(zdanie rozpoczynajce "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza)

Rok 2003 by rwnie dziwny. Czasy schykowego Kwaniewskiego obfitoway w klski jak wejcie do komisji Rywina Renaty Beger i zwiastoway dalsze trwanie gabinetu premiera Leszka Millera ("szaracza w niesychanej iloci wyroia si z Dzikich Pl i zniszczya zasiewy i trawy" - Ogniem Mieczem). Ale rok ten jest rwnie rokiem przeomu gdy, powstao Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Poczcie

Myl o powstaniu Koa Naukowego pojawia si w gowie kilku osb z Zakadu Biologii Molekularnej Rolin w dniu 27 sierpnia 2003 podczas spotkania z okazji pojawienia si nowych magistrw wrd dotychczasowych studentw. Traf chcia, e w tym dniu planeta Mars znalaza si najbliej Ziemi od 60000 lat dokadnie w odlegoci 55758006 km, ale mniejsza o to. Chcc podzieli si czarn robot, piszcy te sowa namwi kilka wspaniaych ludzi m.in. Ol Kwiatkowsk, Ul Brykczyska, Maka Kotliskiego do wsplnego ... poczcia Koa

Pomys nie by mylow "wpadk", tylko odpowiedzi na rzeczywist ch tworzenia i budowania przez studentw wasnej organizacji. Od pocztku Koo byo budowane w antytezie do istniejcych. Zakadajc co wicej ni rytualne cho nieregularne, ale za to mczce seminaria.

Cia i pord

Po poczciu nastpuje rozwj zarodka. I tu kiekujca myl zderzya si z problemami biurokratycznymi, jakie stworzya w swym onie nasza wsplna Alma Mater. Ale rozwj jest bolesny, o czym wie kady chocia po "maej" biologii rozwoju. Do powiedzie, e rozwj prenatalny nie zosta zakcony zaatwianiem wszelkich formalnoci, chocia zbieranie podpisw studentw w czasie wakacji nie jest atwe i zajo niemao czasu. Rwnie odpieranie zarzutw, jakoby koo byo "pitym" w biologicznym wozie nie zniechcay do donoszenia zasiewu myli twrcw.

Po trwajcej ponad miesic ciy nastpio rozwizanie, czyli oficjalne zawizanie i ukonstytuowanie si Koa. Pord rozpocz si 15 padziernika 2003 roku. Akcja porodowa trwaa ponad 60 minut. Wykad wygosi prof. Andrzej Jerzmanowski.

Okres niemowlcy i dziecistwo

Od pocztku swojego istnienia koo zaskarbio sobie przychylno wielu studentw, przede wszystkim dziki swojej dziecicej naiwnoci, realizujc trzy nastpujce zasady: otwartoci, chci dziaania i wieoci pomysw.

Po pierwsze otwarto i jawno. Ojcowie (i matki) zaoyciele od pocztku zapowiadali a-zakadowos koa, tzn. koo nie naley do osb z adnego zakadu ani instytutu, ani nawet do Wydziau Biologii - naley do ludzi, chccych go tworzy. Ponadto wszyscy musz decydowa o wadzach koa, a istnienie konkurencji jest niezbdnym warunkiem rozwoju. Dlatego nikt nie ma prawa wyznacza przyszego prezesa i ogasza to (lub nawet nie) - taki dynastyczny charakter ma wiele organizacji studenckich.

Po drugie realizacja celw, a nie formalne istnienie jest sensem funkcjonowania Koa. I odwrotnie, wyznaczenie celu nadaje sens dziaaniom, a zrozumienie sensu jest bodcem potrzebnym, jeli nie niezbdnym, do pracy.

Po trzecie koncept. Pomys jest w dzisiejszym wiecie najcenniejszym dobrem, czego dowodem jest Bill Gates. Dobre pomysy przycigaj, do ich realizacji nie trzeba namawia i s rdem powodzenia. Std Koo ma by rdem dobrych pomysw, powodem do ich tworzenia i rodkiem do ich realizacji.

We wszystkich wymienionych pryncypiach Koa, zauwaalne jest dla kadego biologa zjawisko sprzenia zwrotnego. Np. Koo jako organizacja studencka jawna i otwarta na studentw wszystkich lat przyciga tyche (zwaszcza modszych) - ze wieymi pomysami, moe czsto naiwnie chccymi zrealizowa pomys niemoliwy do realizacji - ale bywa przecie tak jak w synnym powiedzeniu Einsteina: "Wszyscy wiedz, e czego nie da si zrobi. I wtedy pojawia si ten jeden, ktry nie wie, e si nie da, i on wanie to co robi." Z kolei dobre pomysy i cele do realizacji nadaj sens i Koo "pracuje" co z kolei przycigaj innych... skutek oddziauje na przyczyn.

Wiele pomysw Koa jak wasne badania: genetyczne (projekt badania mutantw siRNA), biotechnologiczne ("produkcja" polimerazy) i edukacyjne (szkolny zestaw mutantw Arabidopsis) czy ch stworzenia czasopisma internetowego, tworzenie rozbudowanej strony internetowej, forum, koszulki "Koowe" oraz dziaalno popularyzatorska to duo ponad dziaalno statutow jak organizacja wykadw i seminariw. To wymaga niezwykle prnego zarzdu, nauki i wyksztacenia zdolnoci organizacyjnych czyli po prostu zgranej grupy ludzi, ktrym zaley. Tak wanie jest i dlatego Koo funkcjonuje.

Co w tej "misji" jest najwaniejsze, wszystko "da capo al fine" od pocztku do koca jest tworzone przez samych studentw i przez (wierz w to) wiele pokole studentw. Wynika to z pragnienia zrobienia czego, co by od nas zaleao. Zbudowania "rodowiska", "instytucji" w sensie moe nie namacalnym - budowania wasnymi rkami "samograja organicznego".

Modo

Studenckie Koo Naukowe z definicji jest zawsze mode. Uwaam jednak, e koo powinno by nieco "stare" w dobrym tego sowa znaczeniu. Chodzi mi o swoisty ludzki turnover (albo "okres ptrwania czonka koa"), im duszy tym lepszy. Dobrze jeli Koo bdzie dla wszystkich, tych z pierwszego roku i ostatniego (zwykle pitego), gdy to tworzy niepowtarzalne okazje: poznania si, wymiany dowiadcze (=krenia notatek, monografw), przepyw dobrych pomysw (co na tym samym roku bywa trudne - chyba ze wzgldu na poczucie konkurencji) czy wreszcie umoliwia wasne badania Koa.

Koo moje widz ogromne...

Plany przejcia innych k, dojcia do wadzy i osignicia wiatowej supremacji w cigu kilku lat mog okaza si zudne, ale koo moje widz ogromne... rondo moe nawet... ale bardziej Dudajewa ni Wiatraczna, poniewa si Koa jest bardziej duch ni materia.

Koo to stowarzyszenie ludzi twrczych, chccych dziaa, ludzi z pasj, myl e w wikszoci przyszych ludzi nauki i to wybitnych, jest wic kolebk przyszych recenzentw doktoratw i wnioskw o granty, przyszych ministrw nauki .... czy zatem nie warto ich (si) pozna na studiach. Rwnie z takich powodw i dla takich dugofalowych celw powstao Koo i myl, e dlatego tak duo osb chce pomaga w jego tworzeniu i podobnie jak ja rwnie po zakoczeniu studiw.

...supremacja w cigu 40 lat jest raczej pewna
Aztekowie i Majowie ju przed 2000 lat rozwijali sztuk, medycyn, astronomi, nie wydali jednak z siebie przez 15 wiekw wynalazcy koa ... i jak skoczyli...Pawe Mazur
Wsptwrca Koa i jego pierwszy prezes


Kontakt:
International Max Planck Research School
2nd Department of Internal Medicine
Rechts der Isar University Hospital
Technical University of Munich
pawel.mazur@lrz.tum.de


Powrt


O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski